Site İçi Arama


 

Üst Kategori Dissosiyatif Bozukluklar Dissosiyatif Amnezi Dissosiyatif Füg Dissosiyatif K.B. Depersonalizasyon B. Diğer Dissosiyatif B.

 

HASTALIKLAR

10. DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR

DİSSOSİYATİF AMNEZİ

Dissosiyatif amnezide anahtar semptom, hastanın belleğinde depolanmış bilgilerin hatırlanamamasıdır. Unutulmuş bilgiler genellikle kişinin yaşamındaki stresli ya da travmatik olaylarla ilgilidir. Bilgiyi anımsayamama basit bir unutkanlıkla açıklanamaz ve altta bir beyin bozukluğu bulgusu yoktur. Yeni bilgiler öğrenme yetisi korunur.

Dissosiyatif amnezinin yaygın bir şekli, birinin kişisel kimlikte ilgili amnezi göstermesidir, ancak genel bilgi ile ilgili bellek etkilenmez.

Hemen hemen tüm dissosiyatif bozukluklarda görüldüğünden amnezi en yaygın dissosiyatif semptomdur.

Dissosiyatif amnezi erkeklere göre kadınlarda ve yaşlı erişkinlere göre genç erişkinlerde daha sık ortaya çıktığı tahmin edilir. Bozukluk genellikle stresli ve travmatik olaylara eşlik ettiği gibi, sıklığı muhtemelen savaş sırasında ve doğal afetlerde artar.

Başlangıç sıklıkla anidir ve hastalar genellikle belleklerini kaybettiklerinin farkındadırlar. Amnestik hastalar genellikle amnezinin ortaya çıkışından önce ve sonra uyanıktırlar. Dissosiyatif amnezideki amnezi birkaç şekilde görülebilir; (1) Sınırlı amnezi, en sık tiptir ve kısa bir süredeki (birkaç saat ile birkaç gün) olaylarla ilgili bellek yitimidir. ; (2) yaygın amnezi, tüm yaşam deneyimleriyle ilgili bellek yitimidir. ; (3) Seçici (sistematik olarak da bilinir) amnezi, kısa bir süredeki tüm olayların değil de bir kısmının bir kısmının anımsanmamasıdır.

Geçici tam amnezi; uzak bellekten ziyade yakın belleği etkileyen akut ve geçici retrograd amnezidir. Hastalar genellikle amnezinin farkında olmalarına karşın, geçici tam amnezi epizotlarının genellikle 6-24 saat sürdüğü dönemlerde oldukça karmaşık ruhsal ve bedensel eylemleri yinede yapabilirler.

Bozukluğun iyileşmesi genellikle tamdır. Geçici tam amnezi sıklıkla limbik orta hat beyin yapılarının etkileyen geçici iskemik ataklarda ortaya çıkar. Dissosiyatif amnezide hasta kişisel kimliğini yitirmiştir; geçici tam amnezide ise sağlam kalır. Geçici tam amnezinin vasküler olaylarla ilişkisinden dolayı, bozukluk 60-70’li yaşlarda en yaygındır.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum