Site İçi Arama


 

Üst Kategori Dissosiyatif Bozukluklar Dissosiyatif Amnezi Dissosiyatif Füg Dissosiyatif K.B. Depersonalizasyon B. Diğer Dissosiyatif B.

 

HASTALIKLAR

10. DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR

BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR

Dissosiyatif Trans Bozukluğu: Belirli durumlara veya kültürlere özgü olarak bir kez ya da epizodik bilinç değişikliklerinin görüldüğü hastaları; DSM IV BTA dissosiyatif bozukluğuna örnek olarak verir.
Trans hallerinde bilinç değişir ve hastaların çevresel uyarılara yanıtları azalır. Trans halinin yaygın bir örneği, ruhani seansı yöneten medyumun durumudur.

Otomatik yazma ve fal bakma iyelik veya trans durumlarının daha seyrek şekilleridir. Otomatik yazmada, dissosasyon sadece mesajı yazan kol ve eli etkiler ve genellikle yazan zihinsel içeriğini farkında olmadan açığa vurur. Fal bakma, görsel varsanıların belirgin olduğu bir trans haline neden olur.
Trans halleriyle ilgili olarak karayolu hipnozunu ve pilotların yaşadığı benzer mental durumları içerir.

Çoğu kültürlerde dinler, konsantrasyon uygulamasının varsanılan paraliziler ve diğer duygusal bozukluklar gibi birçok dissosiyatif olaylara neden olabileceğini onaylar. Hipnoz ara sıra kendini kısıtlamaya ve bazen de uzun trans durumuna neden olur.

Ganser Sendromu: Ganser sendromu ciddi psikiyatrik semptomların istemli oluşturulmasıdır ve bazen yaklaşık cevaplar verilmesi veya geçmişi konuşma ile tanınır (örneğin, 4x5 sorulduğunda hasta 21 olarak yanıt verir.) Bu sendrom şizofreni, depresif bozukluklar, toksik durumlar, parezi, alkol kullanım bozuklukları ve yapay bozukluk gibi, diğer bir ruhsal bozukluğu olan kişilerde ortaya çıkabilir.

Bu sendrom genellikle amnezi, füg, algı bozuklukları ve konversiyon semptomları gibi dissosiyatif olaylarla ilişkilidir.

Ganser sendromu kesin olarak erkeklerde ve tutuklularda en yaygındır. Başlıca yatkın kılan etken ciddi bir kişilik bozukluğunun varlığıdır.

Bu sendrom tüm semptom yapısıyla veya hastalar gözlendiklerine inandıklarında semptomların genellikle kötüleşmesiyle tanınabilir. Sendromun iyileşmesi birdenbiredir. Hastalar olaylara amnezik olduklarını bildirirler.

Dissosiye Durumlar: Uzun süre ve yoğun zorlayıcı ikna periyotlarına maruz kalan kişilerde belli derecelerde dissosiyasyon görülebilir (beyin yıkama, düşünce değiştirme ve teröristlerce veya mezhepler tarafından esir tutulurken düşünceler aşılama gibi).

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum