Site İçi Arama


 

Üst Kategori İnsan Cinselliği Homoseksüalite Cinsel İşlev Parafililer Cinsel Kimlik Bozuklukları

 

HASTALIKLAR

11. CİNSEL BOZUKLUKLAR VE CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI

HOMOSEKSÜALİTE

1973’te homoseksüalite Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından tanı kategorisinden çıkarılmıştır ve DSM-IV’ ten de çıkarılmıştır.

Homofobi, homoseksüaliteye ve homoseksüellere karşı olma tutumu veya korkusudur.

Homoseksüalitenin sıklığı %1–10 arasında değişmektedir. Psikodinamik kurama göre erkeklerde homoseksüel davranışa neden olabilecek erken hayat koşulları; güçlü bir anne saplantısı, etkin babalıktan yoksun olma, erkeklik gelişiminin ebeveyn tarafından inhibisyonu, gelişmenin narsistik kademesinde fiksasyon veya regreyon ve kardeşlerle yarışmanın kaybıdır.

 Freud’un görüşüne göre; dişi homoseksüeliğin sebebi çözülmemiş ödipal çelişkilerle birlikte penis kıskançlığındaki yetersiz gerilemedir.

Freud homoseksüelliği ruhsal hastalık olarak düşünmemiştir. Son zamanlardaki çalışmalar genetik veya biyolojik komponentlerin homoseksüel yönelime yol açabileceğini göstermektedir.

Çıkış “ kişinin toplumsal ayıplanmaya karşı gelerek kendi cinsel yönelimini kabul etmesi ve başarılı bir rezolüsyonla kendini kabullenmesi sürecidir”.

Başarılı çıkış, bireyin cinsel yönelimini kabul etmesi ve tüm alanlarda uygulanmasını (sosyal, mesleki ve ailevi) kapsar.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum