Site İçi Arama


 

Üst Kategori Kadın Cinselliği Erektil Bozukluk Kadında Orgazm Bozukluğu Erkekte Orgazm Bozukluğu Prematür Ejakülasyon Disparoni Vajinismus GTBCB MKBCB Koitus Sonrası Orgazmik Anhedoni Masturbasyon Ağrısı

 

HASTALIKLAR

11. CİNSEL BOZUKLUKLAR VE CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

Madde Kullanımının Yol Açtığı Cinsel İşlev Bozukluğu

Tanımlanan maddeler alkol, amfetaminler veya ilgili maddeler, kokain, opioidler, sedatifler, hipnotikler veya anksiyolitikler, ve diğer veya bilinmeyen maddeleri içerir.

Küçük dozlarda, maddelerin birçoğu anksiyeteyi ve inhibisyonu azaltarak veya duygudurumda geçici bir artışa neden olarak cinsel performansı arttırmaktadır. Fakat devamlı kullanımlarda, erektil, orgazmik ve ejekülatuar kapasite bozulur. Sedatif, anksiyolitik, hipnotik ve özellikle opiat ve opioidlerinin kötüye kullanımı hemen hemen her zaman isteği baskılar. Alkol inhibisyonu ortadan kaldırarak cinsel aktivitenin başlatılmasını kışkırtabilir, fakat performansı bozar. Kokain ve amfetaminler benzer etkilere neden olur.

Madde Kullanımının Yol Açtığı Cinsel İşlev Bozukluğu DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri

  1. Belirgin bir sıkıntı ya da kişilerarası ilişkilerde zorluklar doğuran, klinik açıdan önemli bir cinsel işlev bozukluğu klinik görünümün önde gelen bozukluğudur.

  2. Öykü, fizik muayene ya da laboratuar bulgularından elde edilen verilerde, cinsel işlev bozukluğunun, aşağıdakilerden (1) ya da (2)’nin bulunması ile gösterildiği üzere, madde kullanımı ile tam olarak açıklanabileceğine ilişkin kanıtlar vardır.

    1. A Tanı ölçütündeki semptomlar Madde Entoksikasyonu sırasında ya da sonraki bir ay içinde ortaya çıkmıştır.

    2. İlaç kullanımı bu bozuklukta etyolojik açıdan ilişkilidir.

  3. Bu bozukluk madde kullanımının yol açmadığı bir Cinsel İşlev Bozukluğuyla daha iyi açıklanamaz. Semptomların, madde kullanımının yol açmadığı bir Cinsel İşlev Bozukluğuyla açıklanmasının daha doğru olacağına ilişkin kanıtlar arasında şunlar sayılabilir: semptomlar madde kullanımına ya da bağımlılığına ( ya da ilaç kullanımına) başlamadan önce ortaya çıkmıştır;semptomlar entoksikasyondan sonra oldukça uzun sürmüştür (örn. yaklaşık bir ay) ya da kullanılan maddenin türü, miktarı ya da kullanım süresi göz önünde bulundurulduğunda beklenenden önemli ölçüde daha uzun sürmüştür ya da bundan bağımsız olarak madde kullanımının yol açmadığı bir Cinsel İşlev bozukluğunun (örn. rekürran madde kullanımının yol açmadığı epizotların olduğuna ilişkin bir öykü alınması) varlığını düşündüren başka kanıtlar vardır.

     

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum