Site İçi Arama


 

Üst Kategori Hastalıklar 1 Hastalıklar 2 Hastalıklar 3 Hastalıklar 4 Hastalıklar 5 Hastalıklar 6 Hastalıklar 7 Hastalıklar 8 Hastalıklar 9 Hastalıklar 10 Hastalıklar 11 Hastalıklar 12 Hastalıklar 13 Hastalıklar 14 Hastalıklar 15 Hastalıklar 16 Hastalıklar 17 Hastalıklar 18 Hastalıklar 19

 

HASTALIKLAR

19. KLİNİK İLGİ ODAĞI OLABİLECEK DURUMLAR

  •  Yas

  •  Mesleki Sorun

  •  Erişkin Antisosyal Davranışı

  • Temaruz (simülasyon)

Temaruz istemli olarak, doğru olmayan ya da abartılı fizik ya da psikolojik semptomlar çıkartmayla belirlenir. Hasta her zaman üç sınıftan birine uygun düşen dışsal bir uyarana (motivasyona) sahiptir; (1) zor ya da tehlikeli durumlardan, sorumluluklardan ya da cezalandırılmadan kaçınma, (2) rahat hastane odası ve yemek, ilaç temini, çıkar sağlama ya da polisten kaçış için sığınma sağlama, (3) hasta suçlu hissederse ve parasal kayıp, yasal ceza ya da iş kaybından şikâyetçiyse, öç almayı ister.

Kadınlarda da ortaya çıkmasına rağmen, askeriye, hapishane, fabrikalar ve diğer endüstriyel kuruluşlarda erkek üstünlüğüyle belirlidir.

Temaruz başlıca özelliği, askere gitmek ya da askeri bir görevi üstlenmekten kaçma, maddi tazminat alma, cezai takibattan kurtulma ya da ilaç elde etme gibi dış uyaranlar nedeniyle yapılan, amaçlı olarak, doğru olmayan ya da abartılı fizik ya da psikolojik semptomlar çıkartmaktır.

Temaruzda semptom oluşumunda güdülenmenin dış dürtüsü varken yapay bozuklukta dış dürtülerin olmaması, temaruzu yapay bozukluktan ayırır.

  • Bir Yaşam Evresi Sorunu

Örnekleri arasında okula başlama, ana-babanın denetiminden çıkma, yeni bir mesleğe adım atma, evlilik, boşanma ve emekliye ayrılmanın neden olduğu değişikliklerin getirdiği sorunlar vardır.

  • Tedaviye Uyumsuzluk

  • Dinsel ya da Manevi Sorun

  • Kültler

Kültler katılımcılarını ters yönlerde etkileyerek, son olarak ruhsal sağlığı koruma sistemleriyle temasa dek getirilebilen karizmatik gruplardır. Kültler, üyelerinin davranışları üzerinde psikotik bozuklukları da kapsayan psikiyatrik semptomlardan oluşan çok derin etkiler bırakarak, yüksek düzeyde grup birliği sayesinde üyenin gruptan ayrılabilme seçeneği ve özgürlüğünü engelleyerek üyelerine ideolojisini empoze eden, inanç sistemlerine tutunmayla belirlidir.

Olası kült üyelerinin çoğu, adolesan ya da kendi kimliklerini kurma uğraşındadır. Duygusal olarak iyi hissedecekleri ve aradıkları yönetilme duygularının tatmin edileceği şeklindeki yanlış vaatlerle kandırılarak kült içine çekilirler. Kült üyeleri gruba yeni üyeler katmaya ve değiştirmeye yüreklendirilirler. Sıklıkla aile üyelerinden ve arkadaşlarından kopmaları ve yalnızca diğer grup üyeleriyle sosyalleşmeleri teşvik edilir. Mali, cinsel ve güç oyunlarında ve güçlü dinsel ya da yarı dinsel yönleri olabilen kültün ideolojik inançlarına uyum konusunda ısrarla sıklıkla katı yürekli olan karizmatik kişiliklerce kültler değişmez şekilde yönlendirilirler.

  • Yeni Bir Kültürden Etkilenme Sorunu

  • Yaşla İlgili kognitif Gerileme


 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum