Site İçi Arama


 

Klinik Muayene Belirti ve Bulgular Sınıflandırma Aciller Çocuk Psikiyatrisi

 

GENEL BİLGİ

3. PSİKİYATRİ’DE SINIFLANDIRMA VE PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ

1994’de yayınlanan DSM-IV ruhsal hastalıkların en yeni ve en son sınıflandırılmasıdır. DSM-IV bütün meslek gruplarındaki ruh sağlığı çalışanlarınca kullanılmakta ve sigorta işlemlerinde, adli konularda ve yetiyitim kararlarında kaynak oluşturmaktadır.

DSM-IV ‘te Hastalık Grup ve Sınıfları

- Genellikle ilk kez bebeklik, çocukluk ya da ergenlik döneminde tanı konan bozukluklar.

- Delirium, demans, amnestik ve diğer bilişsel bozukluklar

- Başka bir yerde sınıflandırılamayan genel tıbbi duruma bağlı ruhsal bozukluklar

- Madde kullanımına bağlı bozukluklar

- Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar

- Duygudurum bozuklukları

- Anksiyete bozuklukları

- Somataform bozukluklar

- Yapay bozukluklar

- Dissosiyatif bozukluklar

- Cinsel ve cinsel kimlik bozuklukları

- Yeme bozuklukları

- Uyku bozuklukları

- Başka bir yerde sınıflandırılmamış dürtü kontrol bozuklukları

- Uyum bozuklukları

- Kişilik bozuklukları

- Klinik ilgi odağı olabilecek diğer durumlar

PSİKOZ : Gerçeği değerlendirme yeti kaybını, ruhsal işlevlerde bozulmayı, sosyal çekilme ile olağan ev ve mesleki rolleri yerine getirememesiyle belirlenen sosyal ve kişisel işlevlerde ciddi bozulmayı tanımlar. Amerikan Psikiyatri Birliğinin sözlüğüne göre “psikoz” terimi; gerçeği değerlendirme yetisinde ağır bir bozukluk anlamına gelir. DSM-IV ‘de psikotik bozukluklar; şizofreni, şizofreniform bozukluk, şizoaffektif bozukluk, sanrısal bozukluk, kısa psikotik bozukluk, paylaşılmış psikotik bozukluk, madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk ve başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluğu kapsar. Ayrıca bazı ağır duygudurum bozuklukları da psikotik özellikler taşıyabilir.

NEVROZ : Doğrudan dışa vurularak veya savunma düzeneklerine değişerek yaşanan başlıca anksiyeteyle belirli, psikotik olmayan kronik ve yineleyici bir bozukluktur.
Obsesyon, Kompulsiyon, fobi veya cinsel işlev bozukluğu gibi semptomlarla ortaya çıkar.
Anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, cinsel bozukluklar, distimik bozukluklar nevroz olarak kabul edilir.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum